Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jūrmalas slimnīca”

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jūrmalas slimnīca

SIA „Jūrmalas slimnīca” 2011.gada 01.decembrī uzsāka ERAF (Eiropas reģionālā attīstības fonda) projektu „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jūrmalas slimnīca””. Projekta kopējās izmaksas – Ls 29764.25, tai skaitā ERAF finansējums – Ls 24540.62.

Projekta gaitā veiksim šādas aktivitātes:

  1. ģimenes ārstu nepieciešamā ierīču un aprīkojuma iegādi Ls 4684 apmērā
  2. ģimenes ārstu palīgtelpu renovācija Ls 25080.25 apmērā.

SIA „Jūrmalas slimnīca”, realizējot šo projektu uz 01.10.2012. ir noslēgusi 10 līgumus par Ls 2902.21 ar PVN, tai skaitā 9 līgumus par ģimenes ārstu nepieciešamā ierīču un aprīkojuma iegādi – Ls 2754.01 apmērā (par 19 ierīcēm) un 1 līgumu par ģimenes ārstu palīgtelpu renovācijas tāmes sagatavošanu Ls 148.20 apmērā.

2013.gadā paredzēts veikt ģimenes ārstu palīgtelpu renovāciju.