Slimnīcas Ķirurģijas korpusa rekonstrukcijas darbi

2006.gada beigās tika uzsākti slimnīcas Ķirurģijas korpusa rekonstrukcijas darbi, kuri norit šobrīd un 2007.gada vidū šajā korpusā pēc rekonstrukcijas tiks izvietoti:

  1. reģistratūra un pacientu uzņemšana,
  2. ambulatorisko konsultāciju kabineti,
  3. ģimenes ārstu kabineti,
  4. dienas stacionārs,
  5. neatliekamās palīdzības nodaļa ar 20 gultām;
  6. divas operāciju zāles neatliekamo operāciju veikšanai.