Jūrmalas slimnīcā praktizējas medicīnas studenti no Vācijas

P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžas sadarbība ar Rostokas medicīnas akadēmiju ES programmas SOKRATES11 /COMENIUS ietvaros 2002. gadā izveidoja sadarbību īstenojot projektu „Sociālās aprūpes izglītības attīstība atbilstoši ES prasībām, ietverot valodu apguvi”. 2006.gadā sadarbību tika atjaunota un realizēts jauns projekts, kura ietvaros 21 vācu students un 3 pedagogi uzturas Latvijā laika posmā no 01.11.07.- 09.11.07. Studenti iepazīstas ar dažādām veselības un sociālās aprūpes institūcijām, kā arī veic 4 dienu praksi.

Jūrmalas slimnīcas Iekšķīgo slimību nodaļā un Dzemdību praksi realizē divi studenti katrā. Studenti ievēro standarta medpersonāla dienas kārtību un aktīvi līdzdarbojas, iepazīstot Latvijas veselības aprūpes sistēmu.

Rostokas medicīnas akadēmijas pārvaldītājs ir starptautiska organizācija „Internationaler Bund”. Mācību iestāde atrodas Rostokā, Mecklenburg-Vorpommern pavalstī. Akadēmijā piedāvā apgūt specialitātes ergoterapijā, ģimenes aprūpē, medicīnas dokumentācijā, bērnu aprūpē, pacientu aprūpē.