Jūrmalas slimnīcas jaunumi

Pēdējos gados notikusi strauja transfuzioloģijas attīstība, radikāli mainījies uzskats par asins un aisns komponentu pārliešanas indikācijām. Pieaugusi iedzīvotāju imunizācija, kas rada problēmas pārliet asins komponentus, ieviesta jauna saderības testu metodika un jaunas tenholoģijas asins komponentu ražošanā.

Programmas izstrādes autors un realizētājs ir Gaiļezera slimnīcas ārsts transfuziologs Inga Dārzniece. Balstoties uz MK noteikumiem Nr.1037, katrai ārstniecības personai, kuras veic asins komponentu tranfūziju, ir pēdējo piecu gadu laikā jāiziet apmācība transfuzioloģijā. Rezultātā medicīnais personāls papildina zināšanas un iegūst praktiskas iemaņas transfuzioloģijā, teorētiski orientējas visos pieejamos asins komponentos, zina atbildības sadali starp medicīnas māsu un ārstu procedūras laikā, iemācās pareizi noformēt atbilstošo dokumentāciju un prot risināt neordināras situācijas transfūziju reakciju gadījumos.