SIA Jūrmalas slimnīca drīzumā uzsāks apjomīgus 2.stāva pārbūves darbus

4.10.2021. tiks uzsākti plaši telpu remontdarbi slimnīcas B korpusa 2.stāvā – iekšķīgo slimību nodaļas un ķirurģijas 2B nodaļas telpās.

 

Remontdarbu mērķis ir uzlabot pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru, attīstīt kvalitatīvus, izmaksu ziņā efektīvus veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī izveidot mūsdienīgu vidi kā pacientiem, tā arī personālam. Jaunais telpu plānojums ļaus efektīvi atdalīt akūto pacientu plūsmu no plānveida pakalpojumu sniegšanas, kas ir sevišķi nozīmīgi epidemioloģisko prasību ievērošanā. Pēc remontdarbu veikšanas tiks iegūtas moderni labiekārtotas minēto nodaļu telpas (palātas, procedūru telpas, māsu posteņi, u.c.).

 

Remontdarbu laikā slimnīcas B korpusa 2. stāvs tiks slēgts. Minēto nodaļu pacienti tiks izvietoti citos slimnīcas stāvos, tāpēc stacionāra sniegtie pakalpojumi netiks ierobežoti.

 

SIA “Jūrmalas slimnīca” būvdarbu iegādei organizēja atklāto konkursu ”SIA “Jūrmalas slimnīca” 2.stāva pārbūve”, Iepirkuma identifikācijas Nr. SIAJS2021/21. Tehnisko projektu “SIA “Jūrmalas slimnīca”, Jūrmalā, Vienības prospektā 19/21, 2.stāva pārbūve” 2021.gadā izstrādāja SIA “VV projekts”, būvkomersanta reģ. Nr. 3695-RA. Attiecībā uz elektroapgādes un apgaismojuma izbūves darbiem saskaņā ar  projektu un 2017. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”  iepirkumā tika iekļautas zaļā publiskā  iepirkuma (ZPI) prasības.

 

Par iepirkuma uzvarētāju tika atzīts  “Moduls Engineering” SIA iesniegtais piedāvājums – piedāvātā līgumcena  924 577.44 EUR bez PVN, PVN 21% 194 161.26 EUR, pavisam kopā   1 118 738.70 EUR. Pārbūves darbiem plānots piesaistīt Jūrmalas pilsētas domes  finansējumu 508 380 EUR apmērā. Šobrīd plānots, ka atlikušo būvdarbu summa slimnīca apmaksās no saviem līdzekļiem.

 

Remontdarbu ietvaros paredzēts veikt vispārīgus celtniecības darbus, elektromontāžas un ventilācijas sistēmu, datortīklu, medicīnas gāzu sistēmas un māsu izsaukumu sistēmas izbūves darbus. Iepriekš remontdarbi šajās B korpusa 2.stāva telpās tika veikti 2008. gadā, bet pēdējie apjomīgākie remontdarbi Jūrmalas slimnīcā tika pabeigti 2019.gadā, kad tika atjaunotas diagnostikas bloka telpas B korpusa 1.stāvā un iegādātas mūsdienīgas diagnostikas iekārtas.

 

SIA “Jūrmalas slimnīca” ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība. Slimnīca ir daudzprofilu un neatliekamās palīdzības ārstniecības iestāde, kurā tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi pacientiem no visas Latvijas, kā arī ārvalstu pacientiem.