Pacienta līdzmaksājums

Tiek piemērots pacientiem ar ārsta nosūtījumu, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus (28.08.2018. MK noteikumi Nr.555)

Veselības aprūpes pakalpojumsPacienta līdzmaksājums (cena), euro *
1. Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu **
1.1. personai līdz 65 gadu vecumam2,00
1.2. personai no 65 gadu vecuma1,00
2. Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu **4,00
3. Par ģimenes ārsta mājas vizīti2,85
4. Par ārstēšanos dienas stacionārā
4.1. par katru dienu, saņemot nieru aizstājterapijas, ķīmijterapijas, hematoloģijas, staru terapijas, rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī neiroloģisko, iekšķīgo slimību, narkoloģisku vai psihiatrisku saslimšanu un hronisko sāpju ārstēšanu dienas stacionārā7,00
4.2. vienreizējs līdzmaksājums, saņemot invazīvās kardioloģijas, invazīvās radioloģijas un ķirurģiskos pakalpojumus dienas stacionārā7,00
5. Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu
5.1. par ārstēšanos stacionārās ārstniecības iestādēs10,00
5.2. par ārstēšanos aprūpes, tai skaitā hronisko pacientu aprūpes, nodaļās vai gultās7,00
5.3. par ārstēšanos no onkoloģiskām vai onkohematoloģiskām saslimšanām (diagnozes kodi atbilstoši SSK-10: C00–C97, D00–D09, D37–D48 un D61) un no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: F10–F19)7,00
5.4. par ārstēšanos šo noteikumu 6. pielikuma 2.20. apakšpunktā noteiktajās rehabilitācijas profila gultās5,00
6. Par stacionāri veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem
6.1. datortomogrāfiskie izmeklējumi:
6.1.1. izmeklējums bez kontrastvielas14,00
6.1.2. izmeklējums ar kontrastvielu,*** tai skaitā:21,00
6.1.2.1. par izmeklējumu14,00
6.1.2.2. par intravenozo kontrastvielu7,00
7. Par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem
7.1. elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi2,00
7.2. sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi4,00
7.3. galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi4,00
7.7. ultrasonogrāfiskie izmeklējumi4,00
7.8. endoskopiskie izmeklējumi7,00
7.9. rentgenoloģiskie izmeklējumi:
7.9.1. izmeklējums bez kontrastvielas (tai skaitā rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kuņģa-zarnu trakta kontrastvielu)3,00
7.9.2. izmeklējums ar kontrastvielu,*** tai skaitā:10,00
7.9.2.1. par izmeklējumu3,00
7.9.2.2. par intravenozo kontrastvielu7,00
7.10. datortomogrāfiskie izmeklējumi:
7.10.1. izmeklējums bez kontrastvielas14,00
7.10.2. izmeklējums ar kontrastvielu,*** tai skaitā:21,00
7.10.2.1. par izmeklējumu14,00
7.10.2.2. par intravenozo kontrastvielu7,00
8. Par katru ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju
4,00

Piezīmes.

* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma52. pantapirmās daļas 3. un 4. punktu.

** Par ambulatoru apmeklējumu netiek uzskatīta konsultācija pa tālruni, laboratorisks izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra.

*** Veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta līdzmaksājumu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu.