Grupas „Pērkons” labdarības koncertā iegūtie līdzekļi tiek nodoti Jūrmalas slimnīcai

Trešdien, 14.augustā, Jūrmalas Lauvu kluba valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Bērzkalns un SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes priekšsēdētājs Egons Liepiņš un valdes loceklis Juris Hlevickis parakstīja dāvinājuma līgumu par jaundzimušo dzirdes diagnostikas iekārtas iegādi Dzemdību nodaļas vajadzībām, lai jaundzimušajiem savlaicīgi diagnosticētu dzirdes problēmas.

Dzirdes diagnostikas iekārta tiks iegādāta par grupas „Pērkons” labdarības koncerta „Sapumpurots zars” laikā saziedotiem līdzekļiem. Koncerts bija īpaša labdarības akcija, kuras mērķis bija sniegt atbalstu tiem Jūrmalā dzīvojošajiem bērniem, kurus skārusi neizārstējama slimība – cerebrālā trieka. Labdarības koncertu rīkoja grupas „Pērkons” menedžments sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi, biedrību „Lions club Jurmala” (Jūrmalas Lauvu klubu), projekta ideju atbalstīja arī Rotari klubs.

„Jūrmalas Lauvu klubs ir uzsācis aktīvu darbību Jūrmalas pilsētā, un saskaņā ar starptautiskajiem „Lions club International” mērķiem vēlas uzlabot dzīves kvalitāti tiem Jūrmalā dzīvojošajiem bērniem, kuri slimo ar cerebrālo trieku. Labdarības koncerts nav vienīgais projekts, kuru savās aktivitātēs īsteno Jūrmalas Lauvu klubs, jo kluba mērķis ir ar cilvēcisku sapratni un vienkārši padarāmiem darbiem, sakārtot to pilsētas iedzīvotaju ikdienu, kuriem tā visvairāk nepieciešama,” par kluba aktivitātēm stāsta Jūrmalas Lauvu kluba valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Bērzkalns.

Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati liecina: Latvijā cerebrālā trieka ik gadu tiek diagnosticēta vidēji 40 bērniem. Bērnu cerebrālā trieka skar bērna kustības un pozu, traucējot veikt normālas kustības, piemēram, rāpošanu, staigāšanu, priekšmetu satveršanu un apģērbšanos. Galvenais cēlonis slimībai ir galvas smadzeņu bojājums, kas radies pirms, īsi pēc vai dzemdību laikā. Slimība nav izārstējama, tomēr, pareizi novērtējot un izvēloties pacientam atbilstošāko ārstēšanu, iespējams panākt būtisku progresu. Speciālisti apgalvo, ka veselības aprūpes institūciju sniegtie pakalpojumi bērniem ar cerebrālo trieku ir īpaša problēma, jo Latvijā inovatīvas ārstēšanas metodes praktizē tikai dažos ārstniecības centros.

Jūrmalas slimnīca ziedotos līdzekļus novirzīs, lai iegādātos jaunu dzirdes diagnostikas iekārtu jaundzimušajiem. Dzemdību nodaļas neonatoloģe (jaundzimušo ārste) Dina Krūze: „Visiem jaundzimušajiem pēc dzimšanas tiek pārbaudīta fiziskā attīstība, tajā skaitā arī dzirde. Jaunā dzirdes pārbaudes iekārta palīdzēs ārstiem ātrāk un ērtāk veikt šo izmeklējumu, un radīs papildus drošību jaunajiem vecākiem par sava bērna veselību. Šobrīd visiem jaundzimušajiem tiek veiktas dzirdes pārbaudes, bet diagnostikas iekārta ir morāli novecojusi, tādēļ priecājamies par ziedotāju aktivitāti.” Ļoti svarīgi ir savlaicīgi atklāt un diagnosticēt iespējamos bērna attīstības traucējumus, kuri var būt radušies gan grūtniecības un dzemdību laikā, gan arī pēc bērna piedzimšanas.

Jūrmalas slimnīca ieņem trešo vietu pēc dzemdību skaita Latvijā un katru gadu dzemdību nodaļā dzimst vairāk par 1200 bērniem. Jūrmalas slimnīcas dzemdību nodaļas īpašais lepnums ir augsti profesionāla un iejūtīga dzemdību speciālistu komanda, ko veido ārsti ginekologi – dzemdību speciālisti, neonatologi, vecmātes, bērnu māsiņas, kas dienu un nakti rūpējas par to, lai ikviena jaunā ģimene šajā īsajā, bet ļoti nozīmīgajā brīdi justos droša un aprūpēta. Dzemdību nodaļa nodrošina pirmsdzemdību, dzemdību un pēcdzemdību aprūpi.

Foto: Jūrmalas Lauvu kluba valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Bērzkalns un SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes priekšsēdētājs Egons Liepiņš un valdes loceklis Juris Hlevickis.