Jūrmalas slimnīca maina logo

No 2014. gada jūlija Jūrmalas slimnīca sākusi logotipa un vizuālās identitātes maiņu. Slimnīcas attīstības process ir vērsts uz individuālu medicīnas pakalpojumu sniegšanu atbilstoši mūsdienu standartiem. Jūrmalas slimnīcas misija – „Pacienta labsajūta ir galvenais likums”.

Jaunā logotipa izstrādes mērķis ir stiprināt asociāciju ar pacientu labsajūtu, nostiprināt slimnīcas reputāciju starptautiskajā vidē, vienlaikus saglabājot pēctecību ar līdzšinējo zīmolu. Logotipa formā sakņojas senas tradīcijas. Gan austrumu mācībās, gan Latvijas cimdos un villaines atrodams aplis kā pasaules karte, kā visuma simbols. Apļa centrā atrodas dvēsele, dzīvība, visa sākums. Tāpēc centrs ir sarkans, dzīvības krasā. Dzīvība no centra stiepjas uz visam pusēm. Tādejādi mandalai un medicīnai ir daudz kopīga – dzīvība visas savas sarežģītajās izpausmes, kas tomēr ir vienotas un sargājamas. Jaunais logotips simbolizēt slimnīcas pamatvērtības un atšķirību no citām medicīnas iestādēm.

Jūrmalas slimnīcas valdes priekšsēdētājs Egons Liepiņš atklāj, ka izvēlētā attīstības stratēģija nesusi panākumus un šobrīd Jūrmalas slimnīca var pilnvērtīgi sevi pozicionēt kā medicīnas tūrisma galamērķis. „Lepojamies ar dzemdību nodaļu, kur šī gada pirmajos mēnešos dzimuši 20 ārvalstu pilsoņi. Vasaras sezonā aktīvi palielinās pieprasījums pēc diagnostiskajiem pakalpojumiem, kurus piedāvā mūsu filiāle „Jūrmalas medicīnas centrs”. Ķirurģijas nodaļas panākumi redzami Skandināvijas valstīs, jo veicam pasaulē atzītas svara samazināšanas operācijas. Pēdējos gados tiek ieguldīti ievērojami līdzekļi slimnīcas attīstībā. 2007. gadā veikta A korpusa rekonstrukcija un četras nodaļas ieguva jaunas telpas un aprīkojumu. 2012. gadā pabeigta arī slimnīcas B korpusa ārējā rekonstrukcija un dzemdību nodaļas renovācija. Kopējās renovācijas un rekonstrukcijas izmaksas pārsniedz 5 milj. eiro. Papildus regulāri tiek atjaunots medicīnas iekārtas un šovasar iegādājāmies jaunākās paaudzes ultrasonogrāfu.”

2014. gada jūlijā uzsākti slimnīcas B korpusa ceturtā un piektā stāva rekonstrukcijas darbi. Lai veiktu būvniecību, saņemts kredīts 1,5 milj. eiro apmērā. Pēc rekonstrukcijas tiks izveidotas un aprīkotas telpas „Mātes un bērna kompleksās veselības aprūpes centram”, ķirurģijas nodaļai, kā arī biroja telpas administratīvo un atbalstu funkciju veikšanai. Jūrmalas slimnīcas attīstība atbilst Jūrmalas pilsētas attīstības programmā noteiktajai prioritārai rīcībai – veselības tūrisma attīstībai. E. Liepiņš: „Mūsu mērķis ir piesaistīt papildus klientus no citiem Latvijas reģioniem un ārvalstīm. Tādējādi mēs iegūstam plašākas attīstības iespējas un uzlabojam veselības aprūpes kvalitāti jūrmalniekiem”.

SIA „Jūrmalas slimnīca” ir lokālā daudzprofilu slimnīca, dibināta 1949.gadā. Slimnīcas darbības mērķis ir rūpēties par jūrmalnieku un pilsētas viesu veselību. Jūrmalas slimnīca ir vienīgā slimnīca Jūrmalā, kurā diennakts režīmā ir pieejama neatliekamā palīdzība, diagnostiskie izmeklējumi un dežūrējošie ārsti. 2013. gadā ambulatori apkalpoti 10768 klienti un stacionārā ārstējās 4837. Dzemdību nodaļā dzimuši 1479 bērniņi.