Veselības aprūpe mājās

Laicīgi saņemta veselības aprūpe, turklāt kompetentu ārstniecības darbinieku klātbūtnē, ir viens no priekšnosacījumiem, lai pēc slimības ātrāk un veiksmīgāk atgrieztos ikdienas gaitās. Taču reizēm pacienti, kuriem nepieciešama regulāra veselības aprūpe, nespēj pašu spēkiem ierasties slimnīcā. Tāpēc jau no 2009. gada Jūrmalas slimnīca piedāvā veselības aprūpi mājās. Pakalpojumus mājās sniedz sertificētas ķirurģijas, terapijas, neiroloģijas, bērnu māsas un arī sertificēti fizioterapeiti.

Jūrmalas slimnīca veselības aprūpi mājās nodrošina sadarbībā ar ģimenes ārstu, medicīnas māsu un ārstu speciālistu. Pirmajā gadā tika veiktas 409 pacientu aprūpes epizodes. Ārsti un pacienti ātri saprata veselības aprūpes mājās ieguvumus un pacientu skaits strauji palielinājās. Šobrīd aprūpē iesaistītas jau 8 sertificētas māsas un divi fizioterapeiti. Piecu gadu laikā pacientu skaits palielinājies jau 20 reizes. Ir izveidojies savs pacientu loks un pacientam atkārtotas aprūpes gadījumā, saskaņojot to ar mājas aprūpes koordinatoru, ir iespējams izvēlēties konkrētu medicīnas māsu. Tikpat būtiski ir tas, ka pacientam vai viņa tuviniekiem ir iespējams saskaņot izdevīgus aprūpes laikus, jo māsas regulāri dodas mājas vīzītēs no 07:00 līdz 21:00.

Bieži pacienti pēc operācijām ir spiesti uzkavēties slimnīcā ilgāk vai arī mērot ceļu līdz slimnīcai atkārtoti, kas sagādā neērtības. Veselības aprūpe mājās ir alternatīva, kas pacientam pēc operācijas atvieglo atveseļošanās procesu, jo medicīnas māsas sniedz medicīnisko palīdzību pacienta mājās. Medicīnas māsas nodrošina pēcoperāciju brūču apstrādi, parenterālo medikamentu ievadīšanu, nepieciešamības gadījumos diagnostiskās un citas manipulācijas.

Jūrmalas slimnīcas medicīnas māsas veic arī slimnieku paliatīvo aprūpi. Dzīves laikā reizēm nākas saskarties ar veselības pasliktināšanos, kad nākas apzināties, ka nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt savu ikdienas dzīvi. Bieži arī tuviniekiem ir jāiesaistās aprūpes procesā, bet ne vienmēr zināšanas par veselības aprūpi ir pietiekošas. Tādēļ veselības aprūpe mājās ir labs risinājums, lai atvieglotu pacienta ikdienu. Medicīnas māsas veic medicīniskās manipulācijas un arī palīdz pacientam un ģimenes locekļiem apgūt primārās zināšanas par slimības simptomu kontroli, sociālu un garīgu aprūpi.

Ministru Kabineta noteikumi Nr. 1046 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” nosaka – valsts apmaksāta veselības aprūpe mājās ir bez maksas, pacientiem ar hroniskām saslimšanām un pārvietošanās traucējumiem, kuru dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē, un pacientiem, kas ir izrakstīti no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās. Lai saņemtu šo valsts apmaksāto veselības aprūpi, jāgriežas pie sava ģimenes ārsta vai ārstējošā speciālista slimnīcā, kurš arī izvērtēs nepieciešamību pēc šīs aprūpes, atspoguļojot diagnožu kodus un nozīmēs nepieciešamās ārstnieciskās manipulācijas, pakalpojumu sniegšanas pamatojumu, kā arī laika posmu, kurā šī aprūpe jānodrošina.

Pacientiem bez ārsta nosūtījuma un citos gadījumos pakalpojums tiek nodrošināts saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi: veselības aprūpe mājās – eiro 9.00 (Ls 6.33); EKG pieraksts mājās – eiro 7.00 (Ls 4.92); asinsspiediena mērīšana mājās – eiro 1.00 (Ls 0.70); asins ņemšana no vēnas ar slēgtu sistēmu mājas – eiro 2.00 (Ls 1.41); asins ņemšana no pirksta mājas – eiro 2.00 (Ls 1.41).

Sīkāka informācija pie Mājas aprūpes virsmāsas Ineses Livčānes tel. 67512984.