Jūrmalas slimnīcas mediķi saņem apbalvojumus!

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība piešķīrusi apbalvojumus Jūrmalas slimnīcas mediķiem, godinot viņu ieguldījumu veselības aprūpes nozarē.

Covid-19 nodaļas un dienas stacionāra vadītājam Dr.Gintam Maželim piešķirts Jūrmalas pašvaldības Goda raksts par ieguldījumu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā!

Dakteris Gints Maželis  ir Dienas stacionāra un Covid-19 nodaļas vadītājs.   Pateicoties Dr.Ginta Mažeļa profesionalitātei un personības īpašībām, Jūrmalas slimnīca sekmīgi realizēja Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Covid-19 pandēmijas krīzes saasinājuma laikā.

Dr.Inga Rutka, Jūrmalas slimnīcas ambulatorā bloka vadītāja un Kvalitātes sistēmas vadītāja: “Dr.G.Maželis ir ļoti cienīts pacientu un kolēģu vidū. Sirsnība, labvēlība un profesionalitāte – tās ir īpašības, ko visbiežāk piemin pacienti, atzīmējot daktera patieso ieinteresētību palīdzēt. Jāpiemin arī daktera Mažela pienesumu jaunās ārstu paaudzes sagatavošanā, viņa uzraudzībā strādā gan jaunie ārsti rezidenti, gan studenti. “

Iekšķīgo slimību nodaļas virsmāsai Leilai Korejevai piešķirta Sabiedriskā labuma balva – Atzinības raksts par ieguldījumu veselības nozares attīstībā!

L.Korejeva 17 gadus bijusi Ārstniecības katedras lektore LU P.Stradiņa medicīnas koledžā. Studiju kursu izstrāde un vadīšana, mācību metodisko materiālu izstrāde, uzstāšanās kongresos un zinātniskās publikācijas, jauno mediķu prakses vadīšana, kā arī aktīva dalība Latvijas Māsu asociācijā – tas ir praktisks ieguldījums medicīnas izglītības nozarē!

 Jūrmalas slimnīcas valdes priekšsēdētājs un ķirurģijas nodaļas vadītājs Egons Liepiņš atzinīgi novērtē Leilas Korejevas profesionālo pienesumu veselības nozarei: “Leila Korejeva ir, tā teikt, klasiskās jeb vecās māsu skolas pārstāve, kam raksturīgs perfekcionisms, patstāvība rīcībā un augstas profesionālās prasmes – tās ir medicīnas māsas klasiskās vērtības. Leilai piemīt nemitīga vēlme pilnveidoties pašai un dalīties ar savām zināšanām – būdama visnotaļ stingra un prasīga, viņa tiešā veidā nodod savu pieredzi jaunās paaudzes medicīnas māsām, kas ir vērtīgs pienesums ne tikai slimnīcas darbībai, bet visai māszinību nozarei kopumā!”

Anestezioloģijas māsai Tatjanai Kiseļovai piešķirta Sabiedriskā labuma balva – Atzinības raksts par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aizsardzības jomā Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem!

 Tatjana Kiseļova Jūrmalas slimnīcā strādā kopš 1973.gada, kas viņas pirmā un vienīgā darba vieta.  Šajos 48 darba gados anestezioloģijas māsa Tatjana Kiseļova piedalījusies neskaitāmās operācijās, kā arī aprūpēti tūkstošiem pacienti intensīvās terapijas nodaļā. Anestezioloģijas – reanimatoloģijas nodaļas vadītājs Normunds Aišpurs: “Mūsu kolēģe Tatjana Kiseļova ir brīnišķīgs piemērs uzticībai savai profesijai un lojalitātei vienai darba vietai. Izcilas ir viņas profesionālās kompetences kā anestezioloģijas māsai, kā arī patstāvība un pašpietiekamība savās darbībās – tas liecina par augstu profesionalitāti, kas ir milzu vērtība kvalitatīvu slimnīcas pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalas pilsētas un tuvējās apkārtnes iedzīvotājiem. ”

Apbalvojumus pasniedza Jūrmala pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Sproģe.  Sveicēju vidū arī Labklājības pārvaldes vadītāja Laima Grobiņa un  Larisa Aizstrauta, Labklājības pārvaldes Sabiedrības integrācijas nodaļas Projektu koordinatore, kā arī Jūrmalas slimnīcas valdes priekšsēdētājs Egons Liepiņš un Jūrmalas slimnīcas ambulatorā bloka vadītāja Inga Rutka.

T.Kiseļovas prombūtnes dēļ Atzinības rakstu pieņēma Intensīvās terapijas nodaļas virsmāsa Kristīne Širma.

 

Foto: Artis Veigurs