Informācija ārstiem par SSK-10 diagnožu kodiem nosūtījumos

SIA Jūrmalas slimnīca ārstiem, ģimenes ārstiem u.c. ārstiem – par SSK-10 diagnožu kodiem nosūtījumos

No 2022.g. maija vai jūnija ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle veiks izmaiņas medicīnisko pakalpojumu apmaksas nosacījumos. Proti, pirms maksas medicīniskā pakalpojumu sniegšanas, Jūrmalas slimnīcas reģistratoram nosūtījumā iekļautā nosūtīšanas diagnoze jāievada tiešsaistes režīmā tam paredzētajā laukā par jebkura veida izmeklējumiem (t.sk. laboratorijas), izmantojot Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas (SSK-10) klasifikatorā noteiktos diagnožu kodus.

Nosūtījumā diagnoze jānorāda vismaz trīszīmju koda veidā (piem. M47, B06), kas pēc būtības ir attiecīgās SSK-10 apakšnodaļas diagnožu grupai tuvākais atbilstošais kods.

Diemžēļ nosūtījumos diagnoze bieži ir nesalasāmā rokrakstā vai  nosūtījumos diagnožu kodi nav ierakstīti saskaņā ar SSK-10 klasifikatoru, tos ieraksta vārdiem vai neieraksta vispār! Šādos gadījumos reģistrators, protams, nevar tiešsaistē ievadīt diagnozes kodu.

ERGO neapstiprinās tiešsaistes norēķinus bez nosūtījumā norādītās diagnozes. Tas nozīmē, ka reģistrators saņems paziņojumu – ERGO neapmaksā, lūdzu norādiet diagnozi. Līdz ar to pakalpojuma apmaksa nebūs iespējama no ERGO puses. Pacientam būs jānorēķinās no personīgajiem līdzekļiem, taču, ja to nebūs, tad pakalpojuma saņemšana pacientam nebūs iespējama, jo pakalpojumus nesniedzam „uz parāda“

Līdz ar to, lūdzu, nosūtījumā diagnozi ierakstīt saskaņā ar SSK-10 klasifikatoru, rakstīt rūpīgi un saprotami, vislabāk nosūtījumu aizpildot datorrakstā.

SIA Jūrmalas slimnīca finanšu direktore Daina Kampāne

t.29269965