Pasniegtas Sabiedriskā labuma balvas

2. decembrī Jūrmalas Kultūras centrā tika svinīgi pasniegtas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Sabiedriskā labuma balvas, izsakot atzinību cilvēkiem, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu jūrmalnieku veselības un sociālās aizsardzības jomā, kā arī pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā.
Lepojamies, jo laureātu vidū arī Jūrmalas slimnīcas finanšu direktore Daina Kampāne un Astrīda Nāburga, klīniski diagnostiskās laboratorijas biomedicīnas laborante!
Daina Kampāne                                                                                       Astrīda Nāburga
D.Kampāne saņēma Atzinības rakstu “Par ieguldījumu veselības nozares attīstībā”. Daina Kampāne pievienojās Jūrmalas slimnīcas kolektīvam 2002. gadā. Kolēģi augstu vērtē viņas profesionālitāti un lojalitāti pret savu iestādi, gan līdzdalību slimnīcas ilgtermiņa attīstības plānošanā, gan aktīvu iesaisti ikdienas jautājumu risināšanā.
A.Nāburga saņēma Atzinības rakstu “Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aizsardzības jomā Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem”.
Astrīda Nāburga strādā par laboranti Jūrmalas slimnīcā 30 gadus. Kolēģi uzsver, ka Astrīda ir brīnišķīgs piemērs uzticībai savai profesijai un lojalitātei savai darbavietai. Viņas bagātā profesionālā pieredze un precizitāte darbā ir liela vērtība laboratorijai, slimnīcai un pacientiem.
Laureātus sveica Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Sproģe un Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas priekšsēdētāja Dace Riņķe.
Foto no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības arhīva