Laborante  T. Maļinovska saņem apbalvojumu “Par mūža ieguldījumu veselības aizsardzības jomā”

1. decembrī, Jūrmalas Kultūras centrā tika svinīgi pasniegtas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Sabiedriskā labuma balvas. Apbalvojumi tiek piešķirti, lai izteiktu atzinību cilvēkiem, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu Jūrmalas iedzīvotāju veselības un sociālās aizsardzības jomā, kā arī pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā.

Laureātus sveica Jūrmalas domes priekšsēdētāja Rita Sproģe un Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas priekšsēdētāja Dace Riņķe.

Balvas tika piešķirtas vairākās nominācijās. Apbalvojums “Par mūža ieguldījumu veselības aizsardzības jomā” piešķirts SIA “Jūrmalas slimnīca” laborantei  Tatjanai Maļinovskai. T. Maļinovska jau 30 gadus strādā par laboranti Jūrmalas slimnīcas laboratorijā. Viņas profesionalitāte un godprātīgais darbs ir mūža ieguldījums iedzīvotāju veselības aizsardzības jomā.

Šogad aprit jau 30 gadi kopš Tatjana Maļinovska veic laboranta pienākumus Jūrmalas slimnīcas laboratorijā.

SIA “Jūrmalas slimnīca” diagnostikas bloka vadītājs Juris Hlevickis raksturo: “Tatjana kolēģu vidū ir ļoti cienīta, ne tikai viņas profesionālās darbības, bet arī atsaucības dēļ. Viņas profesionālās kompetences kā biomedicīnas laborantei vērtējamas ļoti augsti – bagāta profesionālā pieredze un paveiktā darba precizitāte ir liela vērtība slimnīcas laboratorijai. Neapšaubāmi Tatjanas Maļinovskas  darbs 30 gadu garumā mūsu slimnīcā ir pienācīgi jānovērtē – viņas pašaizliedzība un godprātīgais darbs Jūrmalas iedzīvotāju veselības aprūpes nodrošināšanai  ir  īpašas godināšanas vērts!”